Het SK vloot droge treffen

Het is twee jaar geleden dat het droge treffen van de vereniging SK vloot mocht plaats vinden. Gelukkig zijn de omstandigheden veranderd en is het mogelijk wederom invulling te kunnen geven aan dit jaarlijkse event vol informatie en gezelligheid. Uiteraard binnen alle geldende regels en uitgaande van geen wijzigingen in het huidige kabinetsbesluit vind zaterdag 23 oktober het SK vloot treffen plaats. Inschrijfformulier.

Activiteiten commissie Midden heeft zich ingespannen en leuk dagprogramma samengesteld. De Maeslantkering is de bestemming. In de mail heeft u reeds alle documentatie mogen ontvangen. Deze documenten staan ook op de site bij activiteiten. De ACM vraagt u aan of afmelding door te geven op uiterlijk 9 oktober zodat zij tijdig de nodige instanties kunnen inlichten. LEUK! We gaan we weer voor ‘plezier in varen en verhalen’. Tot op de Maasvlakte.

Verzegelen vuilwatertank? Laat uw mening horen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving voor. Die wijziging is gericht op het verzegelen van de vuilwatertank. Dat moet lozing van ongezuiverd toiletwater in de toekomst voorkomen. Het ministerie wil een verplichte verzegeling invoeren van de afsluiter in gesloten stand tussen de vuilwatertankopslag/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer. Hiervoor is door de overheid een internet consultatie geopend waar u uw mening kunt laten horen over deze in voorbereiding zijnde besluitvorming. Klik hier om direct naar de internet consultatie te gaan. Tot 3 september heeft u de gelegenheid uw mening kenbaar te maken aan de overheid. In het maandblad Motorboot hebben meerdere artikelen gestaan met nadere toelichting, lees hier meer.